Kontakt
Operatorem serwisu
Educovery jest:

7GEO sp. z o.o.
Michalowskiego 11/8
31-126 Krakow
Polska